PlumSoft d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Sarajevo Održavanje softverskih aplikacija Pregovarački PlumSoft d.o.o. Sarajevo 30.12.2011. 10.017,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje usluge - održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovoru o djelu i autorskih honorora Pregovarački PlumSoft d.o.o. Sarajevo 13.2.2013. 10.017,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje usluge održavanja softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorksih honorara Pregovarački PlumSoft d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 10.017,06 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje usluge - održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima , ugovora o djelu i autorskih honorara Pregovarački PlumSoft d.o.o. Sarajevo 9.1.2015. 10.017,06 SG 08/15