MGV Gradnja d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Opravka oštećenih asfaltnih površina na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 30.12.2011. 173.921,00 Službeni glasnik BiH 3/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Uklanjanje osulina, čišćenje kanala i rigola Pregovarački MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 26.7.2012. 25.639,09 Službeni glasnik BiH 60/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Izvođenje radova održavanja Otvoreni MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 19.7.2012. 1.438.646,53 Službeni glasnik BiH 60/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Sukcesvina isporuka građevinskog materijala: agregata, tampona i pijeska Područje općine Zenica, Zeničko-dobojski kanton Otvoreni MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 17.2.2014. 45.160,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Željeznice FBiH Izvođenje radova na izgradnji radionice VV i OŠV Zenica, a koji se odnose na projekte vanjskog uređenja i pristupnog puta M 17. Otvoreni MGV Gradnja d.o.o. Zavidovići 16.1.2015. 985.322,63 SG 15/15