Muhlbauer AG

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka ketridža za DP personalizaciju pasoša Pregovarački Muhlbauer AG Njemačka 15.11.2011. 73.257,75 Službeni glasnik BiH 1/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja opreme personalizaciju LK, VD i pasoša Pregovarački Muhlbauer AG Njemačka 30.06.2011. 145.018,50 Službeni glasnik BiH 9/12
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 2: Laminatori za personalizaciju pasoša 2+1 komad Otvoreni Muhlbauer AG Njemačka 5.6.2012. 33.536,75 Službeni glasnik BiH 56/12

Muhlbauer AG u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka obrazaca putnih isprava, usluga prepersonalizacije i stalnih sredstava Otvoreni Muhlbauer d.o.o, Muhlbauer AG Banja Luka, Njemačka 21.3.2014. 25.041.709,40 Službeni glasnik BiH 24/14