Lipnik d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 8: Nabavka prehrambenih proizvoda, bezalkoholna pića i napitci Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 28.12.2011. 68.232,50 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 9: Kolonijalno-prehrambena roba Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 28.12.2011. 31.255,85 Službeni glasnik BiH 1/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Ratarski proizvodi Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 18.12.2012. 94.423,90 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Hljeb Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 18.12.2012. 101.750,00 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5: Bezalkoholna pića i napitci Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 18.12.2012. 75.010,00 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Kolonijalno prehrtambena roba Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 18.12.2012. 39.602,50 Službeni glasnik BiH 105/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Ratarski proizvodi Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 84.866,50 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Godišnja nabavka kruha Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 61.500,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 5: Godišnja nabavka bezalkoholnih pića i napitaka Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 57.910,00 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6: Kolonilajno prehrambena roba Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 10.1.2014. 47.436,48 Službeni glasnik BiH 6/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3- Ratarski proizvodi Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 16.12.2014. 72.369,60 SG 01/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 6- Kolonijalno prehrambena roba Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 16.12.2014. 53.454,20 SG 01/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 7- Riblji program Otvoreni Lipnik d.o.o. Gacko 19.12.2014. 19.910,00 SG 01/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hljeba Pregovarački Lipnik d.o.o. Gacko 12.1.2015. 11.240,00 SG 03/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hljeba Pregovarački Lipnik d.o.o. Gacko 26.2.2015. 84.120,00 SG 26/15