DHL International d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga slanja svih vrsta pošiljki (pisma, paketi i sl.) putem brze pošte po sistemu od vrata do vrata, na relaciji Bosna i Hercegovina - prema destinacijama u inostranstvu Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 7.192,59 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 16: Prevoz ličnih stvari Cargo avionskim prevozom Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 18: Prevoz ličnih stvari Cargo avionskim prevozom Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 22: Prevoz ličnih stvari Cargo avionskim prevozom Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 35:Prevoz ličnih stvari Cargo avionskim prevozom Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 12.9.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Nabavka usluga brze pošte Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 13.2.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga brze pošte Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 25.5.2015. 200.000,00 SG 43/15

DHL International d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga CARGO avionskog prevoza. Destinacije navedene u tenderskoj dokumentaciji (43 lota) Ubrzani DHL International d.o.o., A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo 29.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11