Š.F. INŽENJERING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Tuzla Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u mjesnoj zajednici Husino, I faza Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 26.12.2011. 364.502,26 Službeni glasnik BiH 1/12
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izgradnja vodovodne mreže u stambenom naselju Brod - I faza Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 11.11.2011. 159.222,74 Službeni glasnik BiH 3/12
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Izgradnja vodovodne mreže u ulici Rogozan u MZ Dizdaruša u Brčkou BiH Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 11.11.2011. 15.072,17 Službeni glasnik BiH 3/12
Brčko Distrikt BiH Lot 12: Izgradnja dionice cjevovoda za napajanje škole u Potočarima, Brčko Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 18.4.2012. 273.936,18 Službeni glasnik BiH 38/12
Opština Ilijaš Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naseljima: Ljubnići, Vlaškovo, Donja Karaula, Donja Bioča, Malešići i Podlugovi Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 20.7.2012. 133.598,78 Službeni glasnik BiH 58/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Ugradnja nove hidrantske mreže na tri lokaliteta KCUS-a Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 13.8.2012. 104.913,85 Službeni glasnik BiH 64/12
Grad Banja Luka Lot 3: Završetak izgradnje sekundarne vodovodne mreže Motike I i II Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.8.2012. 269.560,51 Službeni glasnik BiH 68/12
Grad Banja Luka Lot 4: Završetak izgradnje sekundarne vodovodne mreže naselja Piskavica-faza II Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.8.2012. 392.810,70 Službeni glasnik BiH 68/12
Grad Banja Luka Lot 5: Završetak izgradnje sekundarne vodovodne mreže Barlovci-Ramići Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.8.2012. 53.866,52 Službeni glasnik BiH 68/12
Grad Banja Luka Lot 1: Izgradnja vodovodne mreže Priješani (II zona) rezervoar, pumpna stanica, potisni cjevovod i primarna mreža Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 29.8.2012. 385.121,94 Službeni glasnik BiH 72/12
Opština Tuzla Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Sepetari i Križani u MZ Slavinovići u Općini Tuzla, I faza Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 4.10.2012. 375.467,32 Službeni glasnik BiH 81/12
Opština Tuzla Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Mandići, MZ Tušanj u Tuzli Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.10.2012. 264.217,92 Službeni glasnik BiH 81/12
Opština Tešanj Lot 1:: Vodovod Oraš Planje Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 24.10.2012. 109.653,52 Službeni glasnik BiH 87/12
Grad Banja Luka Nastavak izgradnje fekalne,oborinske i kablovske kanalizacije u ulici Šesnaeste krajiške narodnooslobodilačke udarne brigade, regionalni put R480 Banjaluka-Klašnice Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 14.10.2013. 47.262,21 Službeni glasnik BiH 81/13
Opština Bosanski Petrovac Radovi na izgradnji sistema vodosnabdijevanja MZ Smoljana i MZ Kapljuh Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.1.2014. 127.770,01 Službeni glasnik BiH 4/14
Opština Kakanj Lot 1: Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije za poduzetničku zonu Vrtlište Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.2.2014. 53.206,07 Službeni glasnik BiH 14/14
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Spojni cjevovod bunarskog sistema Plazulje na novu fabriku vode Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 25.3.2014. 54.407,11 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Ilijaš Vodosnabdijevanje dijela naselja Gornji Malešići- općina Ilijaš, priključkom sa gradskog vodovoda u dužini od cca 1750 ml sa izgradnjom 2 (dvije) pumpne stanice Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 10.6.2014. 104.442,10 Službeni glasnik BiH 50/14
Grad Doboj Lot 1: Nabavka materijala i izgradnja dijela sekundarne mreže vodovoda u Sjenini Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 25.8.2014. 81.977,67 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena cjevovoda demi vode od 1000 m3 do 2x300 m3 DN250 u Podružnici Termoelektrana Tuzla Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 18.11.2014. 80.508,80 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Banovići Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora Stražbenica - Mašinoremont Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 12.3.2015. 100.472,65 SG 24/15
Grad Tuzla Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Sepetari i Križani u MZ Slavinovići u gradu Tuzli, I faza Pregovarački Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 12.3.2015. 75.092,30 SG 26/15
Opština Ilijaš Lot 1 - Radovi na iskopu, postavljanju šahtova i cijevi sa zatrpavanjem istih. Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 13.4.2015. 136.674,36 SG 32/15
Opština Lukavac Lot 2- Iskop, polaganje i zatrpavanje instalacija cjevi distributivne mreže. Instalacija novih kućnih priključaka Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 25.6.2015. 330.797,77 SG 55/15
Opština Goražde Ustupanje radova na izgradnji rezervoara Vitkovići 2 radi snadbjevanja vodom naselja Vitkovići Otvoreni Š.F. INŽENJERING d.o.o. Tuzla 30.7.2015. 137.559,05 SG 63/15