AAM Management Information Consulting Ltd.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Konsultantske usluge za sagledavanje potreba svih zavisnih preduzeća i pripremi tenderske dokumentacije za nabavku potrebnog hardvera, telekomunikacione opreme, softvera i licenci u cilju implementacije SAP ERP sistema, u okviru FMIS projekta Ograničeni AAM Management Information Consulting Ltd. Budimpešta, Mađarska 12.12.2011. 496.000,00 Službeni glasnik BiH 1/12