Cim Grupa d.o.o. Niš

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Usluge održavanja softvera Pregovarački Cim Grupa d.o.o. Niš Srbija 5.12.2011. 8.899,20 Službeni glasnik BiH 102/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Konsultantske usluge za resertifikacijonu provjeru sistema menadžmenta u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2008 i sistema menadžmenta za zaštitu životne sredine u skladu sa zahtjevima ISO 14000:2004 Pregovarački Cim Grupa d.o.o. Niš Srbija 20.6.2012. 40.880,00 Službeni glasnik BiH 56/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Usluge održavanja softvera Pregovarački Cim Grupa d.o.o. Niš Srbija 21.1.2013. 8.899,20 Službeni glasnik BiH 14/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka konsultantskih usluga Pregovarački Cim Grupa d.o.o. Niš Srbija 31.5.2013. 40.880,00 Službeni glasnik BiH 49/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Usluge održavanja softvera za upravljanje dokumentacijom integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2008 i ISO14001:2004 Pregovarački Cim Grupa d.o.o. Niš Srbija 17.2.2014. 8.899,20 Službeni glasnik BiH 22/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Konsultantske usluge Pregovarački Cim Grupa d.o.o. Niš Srbija 26.9.2014. 40.880,00 Službeni glasnik BiH 79/14