Energopetrol d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Konjic Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.11.2010. 43.128,40 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Isporuka goriva za motorna vozila PJD Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 30.11.2010. 101.666,87 Službeni glasnik BiH 1/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Bihać Nabavka tečnih goriva sa sukcesivnom isporukom za potrebe CP Bihać Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 24.11.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Agencija za rad i zapošljavanje BiH Ugovor o kupoprodaji goriva za službena vozila Agencije za rad i zapošljavanje BiH Konkurentski Energopetrol d.d. Sarajevo 12.10.2011. 8.901,42 Službeni glasnik BiH 7/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 2: Živinice - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 3.2.2011. 8.413,24 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 5: Lukavac - Nabavka tečnih goriva za m/v i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 3.2.2011. 9.200,00 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 7: Tuzla - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 2.2.2011. 102.845,90 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 8: Kladanj - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 2.2.2011. 4.947,52 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 9: Banovići - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 2.2.2011. 5.215,29 Službeni glasnik BiH 11/11
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Tuzla Lot 11: Gradačac - Nabavka tečnih goriva i dvotaktol ulja za mopede sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 2.2.2011. 8.139,70 Službeni glasnik BiH 11/11
Sudska policija FBIH Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Sarajevu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 39.975,80 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 2: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Tuzli Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 25.624,46 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 3: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gradačcu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 6.559,87 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 5: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gračanici Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 3.279,93 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 9: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bihaću Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 23.999,97 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 12: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Bosanskoj Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Sudska policija FBIH Lot 16: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Konjicu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 4.2.2011. 6.149,87 Službeni glasnik BiH 15/11
Agencija za privatizaciju FBiH Lot 2: Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila za 2011. godinu Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 19.1.2011. 20.032,80 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nafta i naftni derivati za Županiju Središnja Bosna - Lot 9: Vareš Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 3.2.2011. 5.006,16 Službeni glasnik BiH 16/11
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Lot 1: Nabavka pogonskog goriva za područje FBiH Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 15.2.2011. Službeni glasnik BiH 25/11
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva za motorna vozila, za budžetsku 2011. godinu Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 2.3.2011. 94.036,41 Službeni glasnik BiH 27/11
JU Univerzitet u Tuzli Otvoreni postupak za nabavku goriva sa sukcesivnom isporukom do 31. 12. 2011. godine za potrebe Univerziteta u Tuzli Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 15.3.2011. Službeni glasnik BiH 27/11
Dom zdravlja Gračanica Nabavka tečnih goriva i maziva Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 23.3.2011. 56.299,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 7: Isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni Energopetrol d.d. Živinice 8.4.2011. 27.015,47 Službeni glasnik BiH 34/11
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 1: Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Tuzla Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 24.5.2011. 11.333,33 Službeni glasnik BiH 44/11