Asseco SEE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Red Hat licence Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Banja Luka 9.12.2011 26.249,21 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2: Nabavka hardverskog uređaja Storage Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Banja Luka 25.11.2011. 68.160,18 Službeni glasnik BiH 102/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3: Nabavka blade servera Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Banja Luka 15.12.2011. 25.392,00 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka roba i usluga za realizaciju sistema za upravljanje sigurnosnim i log informacijama uJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 123.397,55 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabavka platforme za mobilno plaćanje Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Sarajevo 21.12.2012. 660.200,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Centralna banka BiH Nabavka opreme i softvera za nadzor sigurnosti informacionog sistema Otvoreni Asseco SEE d.o.o. Sarajevo 8.2.2013. 57.338,42 Službeni glasnik BiH 12/13