Agip d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 46: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 14.10.2011. 8.760,37 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 47: Sanacija i rekonstrukcija asfaltnih i makadamskih puteva Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 14.10.2011. 17.766,45 Službeni glasnik BiH 102/11
Brčko Distrikt BiH Lot 27: Nastavak rekonstrukcije dijela makadamskog puta Barnjaci - Brod, MZ Brod Pregovarački Agip d.o.o. Brčko 5.3.2012. 6.181,00 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Usluge nasipanja puteva u krugu deponije Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 12.7.2012. 23.350,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Rekonstrukcija makadamskog puta prema Kalajdžijama, MZ Bijela Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 26.6.2014. 1.900,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Brčko Distrikt BiH Lot 62- Rekonstrukcija puta Patanske njive, MZ Krepšić Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 8.10.2015. 11.875,00 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 63- Izgradnja nekategorisanog makadamskog puta u KO Grbavica k.č. 16/3 MZ Grbavica Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 8.10.2015. 5.127,00 SG 84/15
Brčko Distrikt BiH Lot 65- Nasipanje makadamskih puteva nasipnim materijalom u osam mjesnih zajednica Otvoreni Agip d.o.o. Brčko 8.10.2015. 26.475,00 SG 84/15