MLIN I PEKARA d.d. Ljubače

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Brašno i pecivo Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 1.12.2011. 234.980,00 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Hljeb 800g TIP 500 Pregovarački MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 21.3.2012. 42.749,70 Službeni glasnik BiH 25/12
RMU Banovići d.d. Banovići Nabavka hljeba Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 15.5.2012. 104.749,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka hljeba i peciva za restoran DI Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 9.8.2012. 64.050,00 Službeni glasnik BiH 64/12
RMU Banovići d.d. Banovići Hljeb Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 5.7.2013. 149.683,00 Službeni glasnik BiH 57/13
RMU Banovići d.d. Banovići Hljeb Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 20.5.2014. 193.368,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 14: Kruh i peciva Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 10.2.2014 11.200,00 Službeni glasnik BiH 45/14