Elektrofak d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Sanacija trafo stanice 50 kVA u Hutovom blatu Pregovarački Elektrofak d.o.o. Jablanica 20.10.2011. 8.500,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD Jablanica) Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 21.11.2012. 90.636,50 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Održavanje elektroenergetskih priključaka i vodova za BS, koji su vlasništvo BH Telecoma Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 12.3.2013. 45.894,60 Službeni glasnik BiH 22/13
Opština Jablanica Nastavak izgradnje sportske dvorane Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 18.10.2013. 322.178,35 Službeni glasnik BiH 89/13
Opština Jablanica Lot 1: Građevinsko zanatski radovi Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 18.10.2013. 45.004,12 Službeni glasnik BiH 89/13
Opština Jablanica Izgradnja vodovoda Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 21.11.2013. 81.439,37 Službeni glasnik BiH 93/13
Opština Jablanica Uređenje glavnog terena i trening terena Gradskog stadiona, Opština Jablanica Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 9.12.2013. 148.417,55 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica LOT1: Građevinski radovi na sanaciji bujične pregrade br. 1 na lijevoj pritoci bujice Dobrinja u zoni akumulacije HE Grabovica Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 22.11.2013. 13.996,60 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2- Radovi na prihvatu i odvodnji oborinskih i podzemnih voda bujice Ribišnica u naselju Ribići Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 21.10.2014. 6.230,20 SG 01/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3 - Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD Jablanica) Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 3.6.2015. 362.000,00 SG 55/15

Elektrofak d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD Jablanica) Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o., Elektrofak d.o.o. Mostar, Jablanica 27.8.2013. 130.092,00 Službeni glasnik BiH 69/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Mostar Lot 3: Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica Otvoreni Elektrofak d.o.o., MIG ELEKTRO Jablanica,Mrkonjić Grad 22.2.2014. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 24/14