TUD Maksimić komerc d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabavka lož ulja - Hercegovačko-neretvanska županija Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 11.11.2011. 44.020,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabavka lož ulja - Zapadno-hercegovačka županija Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 11.11.2011. 61.060,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nabavka lož ulja - Posavska županija Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 11.11.2011. 36.920,00 Službeni glasnik BiH 100/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Nabavka svježeg mesa Otvoreni TUD Maksimić komerc d.o.o. Konjic 13. 12. 2013. 32.467,50 Službeni glasnik BiH 20/14