ERKONA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 21: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 12.10.2011. 7.621,26 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 28: UPLC, Waters Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 25.367,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Servis i održavanje aparata UPLC/TQD/TUV Pregovarački ERKONA d.o.o. Sarajevo 10.4.2012. 25.641,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Kolone HPLC 1 Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 15.3.2013. 21.329,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Veterinarski fakultet Sarajevo Servisiranje aparata LC-MS/MS Pregovarački ERKONA d.o.o. Sarajevo 5.7.2013. 16.180,00 Službeni glasnik BiH 61/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Visoko efikasni tečni hromatograf sa PDA detektorom do 340 bar-a Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 18.10.2013. 70.881,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Modul za termostatiranje kolone Pregovarački ERKONA d.o.o. Sarajevo 28.11.2013. 13.610,00 Službeni glasnik BiH 98/13
Zavod za agropedologiju FBiH Rezervni dijelovi sa ugradnjom i redovno preventivno održavanje i servisiranje Waters instrumenata Pregovarački ERKONA d.o.o. Sarajevo 9.12.2013. 12.350,00 Službeni glasnik BiH 100/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Eksterna validacija laboratorijskog uređaja UPLC ACQUITY, proizvođača Waters Pregovarački ERKONA d.o.o. Sarajevo 1.7.2014. 12.683,50 Službeni glasnik BiH 54/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Usluge servisiranja i popravke proizvođača Waters Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 24.9.2014. 34.669,50 Službeni glasnik BiH 79/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2 - Viale za Alliance sisteme Max Recovery Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 4.3.2015. 1.750,00 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 12 - Kolone HPLC 2 Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 19.3.2015. 13.190,00 SG 28/15
JU Veterinarski institut Republike Srpske Dr. Vaso Butozan Lot 14 - Xevo TQ MS sa UPLC- H klasa sa generatorom azota Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 15.9.2015. 49.000,00 SG 79/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Medicinski proizvodi - Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni ERKONA d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 8.872,00 SG 97/15