Termik d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 5: Isporuka potrošnog materijala za termoenergetiku Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 28.11.2011. 50.053,43 Službeni glasnik BiH 98/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 6: Isporuka rezervnih dijelova za termoenergetiku Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 28.11.2011. 66.262,01 Službeni glasnik BiH 98/11
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za potrebe odsjeka za termo i mašinske sisteme Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 25.1.2013. 41.700,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 4: Nabavka rezervnih dijelova za potrebe odsjeka za termo i mašinske sisteme Otvoreni Termik d.o.o. Banja Luka 25.1.2013. 58.300,00 Službeni glasnik BiH 8/13