Hera d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje postojeće POS aplikacije (aplikacija na prodajnim mjestima HT-a) Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 17.12.2010. 15.750,00 Službeni glasnik BiH 3/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Dogradnja POS aplikacije za evidentiranje komisione prodaje Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 19.1.2011. 3.920,00 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje POS aplikacije Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 18.1.2012. 15.750,00 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Fiskalizacija POS aplikacije Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 24.5.2012. 11.200,00 Službeni glasnik BiH 43/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje POS aplikacije Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 17.1.2013. 15.750,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Godišnje održavanje POS aplikacije Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 27. 2. 2014. 17.308,80 Službeni glasnik BiH 18/14
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava usluga održavanja baze i modula aplikativnog softvera za potrebe ZZO HNŽ/K Pregovarački Hera d.o.o. Mostar 22.7.2015. 32.820,51 SG 61/15