King ICT d.o.o., NEOS d.o.o. Zagreb

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Nabavka softvera-izrada aplikativnog sistema za potrebe Policije Brčko BiH Otvoreni King ICT d.o.o., NEOS d.o.o. Zagreb Sarajevo 9.11.2011. 164.970,00 Službeni glasnik BiH 98/11