Terex inžinjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 4: Nabavka i isporuka uglja za grijnu sezonu 2011/2012. godine kocka ugalj kalorične moći 18200 KJ/kg Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 12.10.2011. 50.940,20 Službeni glasnik BiH 86/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Radovi na realizaciji hitnih sanacionih mjera na klizištu HE Bogatići Pregovarački Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 3.11.2011. 298.516,50 Službeni glasnik BiH 96/11
Opština Bijeljina Lot 4: Sanacije asfaltiranog dijela Lešničke ulice u MZ Janja, u dužini od 1400,00 m Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 29.3.2012. 58.090,59 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 4: Nabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2012/2013 godine, mrki ugalj-orah 15-40 mm Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 18.9.2012. 34.800,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 2: Nabavka i isporuka uglja za grejnu sezonu 2012/2013 godine rovna kocka 30-80 mm, kaloričke moći od 11000KJ/kg do 13000KJ/kg Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 18.12.2012. 97.750,00 Službeni glasnik BiH 1/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova za asfaltiranje parkinga na temoelektrani (kog glavne portirnice) Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 13.2.2013. 94.183,60 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 60/13 Izgradnja i asfaltiranje dionice puta Rudnik-Mezgraja Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 14.6.2013. 498.966,90 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: nabavka i isporuka ugljena za sezonu 2013/2014- separisana kocka 40-80 mm. Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 31.12.2013. 206.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dodatnih radova po osnovnom Ugovoru br.02-3536 od 28.4.2014. Pregovarački Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 25.8.2014. 508.520,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina Lot 1: Separisana kocka 40-80 mm kalorične moći od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg i separisani orah 15-40 mm, kalorične moći od 15000 KJ/kg do 17000 KJ/kg Otvoreni Terex inžinjering d.o.o. Bijeljina 14.10.2014. 130400,00 Službeni glasnik BiH 85/14