Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Provjera znanja za 101 radnika Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 23.11.2011. 38.890,05 Službeni glasnik BiH 96/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast transporta i distribucija gasa Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 69.088,50 Službeni glasnik BiH 19/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast primjena gasa i široka potrošnja Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 41.276,70 Službeni glasnik BiH 19/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Izrada tehničkih pravila iz oblasti transporta i distribucije prirodnog gasa za 2012. godinu u okviru projekta Harmonizacija legislative i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja Jugoistočne Evrope Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 10.9.2012. 40.980,00 Službeni glasnik BiH 72/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Usluge provjere znanja radnika prema važećim tehničkim pravilima Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 17.12.2012. 42.925,00 Službeni glasnik BiH 102/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast transport i distribucija gasa Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 19.4.2013. 44.913,20 Službeni glasnik BiH 32/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast primjena gasa - široka potrošnja Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 19.4.2013. 29.274,70 Službeni glasnik BiH 32/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3: Nabavka usluga harmonizacije usvojenih tehničkih pravila sa postojećom legislativom Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 19.4.2013. 18.298,80 Službeni glasnik BiH 32/13
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Pružanje usluga organizacije seminara za obnavljanje i provjeru znanja uposlenika Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 6.1.2014. 19.950,00 Službeni glasnik BiH 2/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Usluge pripreme i usvajanje DVGW regulative - oblast transport i distribucija gasa Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 28.488,80 Službeni glasnik BiH 77/14
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Priprema i usvajanje DVGW regulative - oblast primjena gasa - široka potrošnja Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 15.9.2014. 23.676,80 Službeni glasnik BiH 77/14
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Nabavka nove liste tehničkih pravila iz oblasti transporta i distribucije prirodnog gasa u okviru Projekta Harmonizacija legislative i tehničke regulative gasnom sektoru zemalja Jugoistočne Evrope Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 27.7.2015. 47.820,00 SG 63/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1- Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast Transport i distribucija gasa Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 23.157,92 SG 91/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2- Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast Primjena gasa - široka potrošnja Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 22.868,67 SG 91/15
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 3- Usluge pripreme i usvajanja DVGW regulative - oblast Harmonizacija Pregovarački Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 23.556,60 SG 91/15