Galić S Kompani d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Dimitor, odjel 38 Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 1.7.2011. 143.096,02 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bobija-Ribnik, odjel 73/2 Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 17.1.2011. 127.320,03 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bobija-Ribnik, odjel 82 Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 17.1.2011. 83.610,20 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Šiša-Palež, odjel 34 Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 17.1.2011. 35.831,54 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi, privlačenju i iznosu ŠDS Bibija-Ribnik, odjel 55 Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 27.7.2011. 100.908,80 Službeni glasnik BiH 96/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 10 PJ Dimitor ŠG Ribnik Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 12.5.2014. 90.166,26 Službeni glasnik BiH 75/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 58 PJ Bobija Ribnik ŠG Ribnik Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 6.6.2014. 99.917,67 Službeni glasnik BiH 75/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznos šds u odjelima 62 PJ Mulež LJubinska planina i 11 PJ Šiša Palež u ŠG Ribnik Ribnik Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 22.1.2015. 67.606,34 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelima 84 PJ Bobija Ribnik i 9 PJ Šiša Palže u ŠG Ribnik Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 7.11.2014. 202.660,79 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Usluge sječe,izrade i privlačenja traktorom i iznosa šds u PJ Bobija Ribnik odjel 49 na području ŠG Ribnik Otvoreni Galić S Kompani d.o.o. Ribnik 22.9.2015. 102.607,30 SG 81/15