STEED B&S d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Lot 11: Popravak reduktora i bubnjeva Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 1.11.2011. 19.980,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za potpalni sistem kotla u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 28.6.2012. 19.750,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za elektrofilter u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 2.4.2013. 25.300,00 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Rezervni dijelovi za grabuljare DGT 440 Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 19.12.2013 59.810,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka reduktora dodavača za blok 5 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 8.1.2014. 15.792,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Popravka reduktora i bubnjeva kofičastih bagera za potrebe TE Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 30.1.2014. 23.650,00 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za revitalizaciju zajedničkih postrojenja - dijelova za postrojenja UDU i UOŠ u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 1.7.2014. 65.980,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za postrojenja UDU i UOŠ u podružnicu TE Kakanj Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 26.1.2015. 56.820,00 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Reduktor tipa TS 411-670 ili ekvivalent, snage P= 15 kW, izvedbe 3, prenosnog odnosa i=100, ulaznog broja obrtaja n=920 o/min= 1 komad, a sve prema tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni STEED B&S d.o.o. Tuzla 2.2.2015. 18.980,00 SG 13/15