GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Caritas Švicarske - Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji 5 stambenih objekata u nizu sa ukupno 15 stanova Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 11.11.2011. 384.505,28 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Sanacija zgrade i partera RJ Elektro Bosansko Grahovo DP Jug - Pogon Livno Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 16.11.2011. 51.879,68 Službeni glasnik BiH 100/11
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 2: Povremeni radovi manjeg obima; izrada vodovodnih i kanalizacionih šahtova u jednostrukoj i dvostrukoj oplati sa šalovanjem, armiranjem i betoniranjem uz upotrebu vibratora Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 22.3.2012. 6.662,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 3: Povremeni radovi zidanja opekom, betonskim blokovima i zidanje kamenom Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 22.3.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 6: Povremeni radovi na objektima Ugovornog organa - farbanje kancelarija i održavanje postojećih vodovonih objekata pumpnih stanica, rezervoara, objekata na vodozahvatu i sl. Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 22.3.2012. 546,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Postavljanje laminata i žaluzina u Kantonalnom tužilaštvu BPK Pregovarački GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 17.10.2012. 4.205,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Građevinski radovi na upravnoj zgradi i strojari HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 24.5.2013. 62.943,40 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Građevinsko - zanatski radovi na održavanju objekata HE Mostar Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 2.7.2013. 59.400,60 Službeni glasnik BiH 71/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Radovi na sanaciji saniteta Vojarna Travnik Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 31.10.2013. 31.366,80 Službeni glasnik BiH 87/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 6: Radovi za smještaj vojnika na objektu Ante Bruno Bušić Livno Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 31.10.2013. 26.703,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinski radovi na sanaciji i nadvišenju bujične pregrade br. 4 na bujici Dobrinja u zoni akumulacije HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 20.6.2014. 31.445,80 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1: Građevinski radovi na upravnoj zgradi i strojari HE Salakovac Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 18.8.2014. 21.459,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 2: Građevinski radovi na sanaciji podne obloge u pogonu HE Jablanica Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 18.8.2014. 10.441,80 Službeni glasnik BiH 82/14
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2 - Građevinsko-zanatski radovi na održavanju objekta u Mostaru, Ante Starčevića bb Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 22.12.2014. 50.000,00 SG 03/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1 - Izvođenje radova na adaptaciji zgrade Osnovnog suda u Zvorniku obuhvata stolarske radove, fasaderske radov3e, keramičarske radove i molersko farbarske radove Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 8.4.2015. 126.372,14 SG 32/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2 - Izvođenje građevinskih radova na sanaciji građevinskog dijela u TS 110/x kV Sololac Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 3.4.2015. 13.167,54 SG 32/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Izvođenje radova na sanaciji krova zgrade Kantonalnog suda u Novom Travniku Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 4.5.2015. 29.666,85 SG 41/15
Opština Prozor-Rama Rekonstrukcija i nadogradnja Osnovne škole u Ustirami, općina Prozor-Rama Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 8.10.2015. 198.315,82 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1- Završetak izgradnje doma u MZ Ortiješ (II faza), grad Mostar Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 5.10.2015. 28.038,39 SG 84/15
Opština Čitluk Izvođenje radova rekonstrukcije športske dvorane OŠČerin u Čerinu Otvoreni GTR d.o.o. društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge Mostar 17.11.2015. 91.187,60 SG 91/15