Kompanija-Milojević - Gilje gas

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih gasova Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 10.11.2011. 48.891,00 Službeni glasnik BiH 96/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Tehnički gasovi Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 7.6.2012. 98.675,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Brčko Distrikt BiH Lot: Medicinski gasovi Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 24.1.2013. 73.062,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Plin Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 24.1.2013. 7.600,00 Službeni glasnik BiH 20/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih gasova Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 30.7.2013. 118.566,36 Službeni glasnik BiH 71/13
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 1: Medicinski gasovi (kisik, oksidol) Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 10.2.2014 72.890,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 2: Propan - butan Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 10.2.2014 6.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih gasova Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 5.9.2014. 119.180,00 Službeni glasnik BiH 77/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka tehničkih gasova Otvoreni Kompanija-Milojević - Gilje gas Bijeljina 10.11.2015. 95.000,00 SG 97/15