Saramerc d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka sistema za kontrolu pristupa i registraciju boravka u funkciji sigurnosti i zaštite u objektima KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Pregovarački Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.11.2011. 71.492,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.1.2013. 22.126,28 Službeni glasnik BiH 3/13
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 3: Ostali potrošni materijal Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.5.2014. 13.021,35 Službeni glasnik BiH 77/14
Klinički centar Banja Luka Lot 4: Flasteri mikroporni Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 10.456,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 5: Flasteri svileni Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 21.416,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Flasteri Zinc oxide Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 21.416,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 7: Gipsani podlošci Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 14.880,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 8: Zavoji gipsani Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 26.792,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Vazelinske komprese Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 268,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Vazelinske komprese Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 1.023,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 13: Vazelinske komprese Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 1.092,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 14: Vazelinske komprese Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 1.485,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 25: Turban zavoji Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 3.322,78 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 26: Celulozna vata Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 1.476,40 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Zavoj Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 723,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinički centar Banja Luka Lot 30: Zavoj pamučni, neelastični, utkani rub Otvoreni Saramerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.10.2014. 19.870,00 Službeni glasnik BiH 87/14