MRKULIĆ COMPANY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Parlamentarna skupština BiH Pružanje usluga prodaje avio karata i organizovanja putovanja za potrebe Parlamentarne skupštine BiH Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 1,00 Službeni glasnik BiH 3/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Agencijsko-turističke usluge za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 24.1.2011. Službeni glasnik BiH 9/11
Sudska policija FBIH Usluge korištenje sportske sale-dvorane za izvođenje treninga u Sarajevu Pregovarački MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 3.10.2.2011. 70,08 Službeni glasnik BiH 16/11
Agencija za policijsku podršku BiH Nabava avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 27.5.2011. Službeni glasnik BiH 46/11
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Nabavka usluge izdavanja avio karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 21.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka agencijske usluge za prodaju avio karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.2.2012. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Državna agencija za istrage i zaštitu - SIPA Nabavka avio karata i organizacija putovanja zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 27.2.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Agencija za statistiku BiH Rezervisanje, izdavanje i dostavljanje avio-karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Agencija za antidoping kontrolu BiH Nabavka usluge avionskih karata za 2012. i 2013. godinu Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 19.3.2012. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Agencija za policijsku podršku BiH Posredovanje u nabavci usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu u vidu pronalaska, rezervacije i uplate hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Agencije za policijsku podršku Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 38.461,54 Službeni glasnik BiH 23/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka avio karata za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 7.3.2012. 0,10 Službeni glasnik BiH 23/12
Ministarstvo sigurnosti BiH Nabavka avio karata za potrebe službenih putovanja Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.8.2012. 85.000, 00 Službeni glasnik BiH 66/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka avio karata za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 11.3.2013. 0,01 Službeni glasnik BiH 26/13
Agencija za policijsku podršku BiH Usluga nabavke avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 5.7.2013. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 57/13
Ministarstvo finansija i trezora BiH Pružanje usluga prodaje avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 26.6.2013. 83.760,70 Službeni glasnik BiH 61/13
Centralna izborna komisija BiH Nabavka usluga izdavanja avio karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.8.2013. 17.094,02 Službeni glasnik BiH 68/13
Ministarstvo odbrane BiH Pružanje agencijskih usluga smještaja i ishrane za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, na prostoru BiH Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 17.9.2013. 261.555,55 Službeni glasnik BiH 75/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za nabavku i isporuku avio karata za potrebe UIO BiH Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 17.9.2013. 20,00 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 11: Nabava usluga hotelskog smještaja na razdoblje od 2 godine, Sarajevo hotel 4 zvjezdice Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 26.9.2013. 4.440,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Sud BiH Nabavka avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 1.8.2013. 51.000,00 Službeni glasnik BiH 81/13
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Javna nabavka avionskih karata za potrebe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 27.12.2013. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Parlamentarna skupština BiH Prodaja avio karti Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 5.3.2014. 9.029,99 Službeni glasnik BiH 20/14
Agencija za policijsku podršku BiH Posredovanje u nabavci usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 43.589,75 Službeni glasnik BiH 24/14
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Nabavka avionskih karata Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 7.7.2014. 59.829,07 Službeni glasnik BiH 56/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka avio karata za potrebe BHANSA-e Otvoreni MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.9.2014. 98.000,00 Službeni glasnik BiH 80/14