General Engineering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Robe i usluge za uključivanje RP 10(20) kV Azot u SDNiU ED Sarajevo za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 14.4.2011. 31.234,00 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje informacija sa SN dijela 110/x objekata Elektroprijenosa biH u SCADA sistem DC ED Mostar Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 28.700,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uključivanje RP Stijena, RP Gnjilavac, RP Koprivna i TS 10(20)/0,4 kV RP Tomina u SDNiU implementiran u Distributivnom centru upravljanja Elektrodistribucije Bihać Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 10.5.2015. 79.000,00 SG 39/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Ispitivanje električnih zaštita u 6 kV i 220 kV postropjenjima bloka 7-230 MW u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 21.9.2015. 19.655,00 SG 76/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Lot 1- Ispitivanje mjernih transformatora 220 kV u pogonu HE Grabovica za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni General Engineering d.o.o. Sarajevo 19.11.2015. 7.203,60 SG 91/15