Farma d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 6: Testovi i repromaterijal za detekciju transmisionih bolesti Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 14.11.2011. 34.416,25 Službeni glasnik BiH 94/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Materijal za screening antitjela, za rad na aparatu Luminex Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 84.330,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 2: Nabavka repromaterijala za screening antitjela za rad na aparatu Luminex Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 13.7.2012. 53.165,00 Službeni glasnik BiH 60/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Reagents for gel - electrophoresis Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.523,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Reagents for Line Immunoassay and Line Probe Assay Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 59.731,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 58: HotStarTaq DNA Polymerase Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 655,44 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 197: Podloge za ćelijske kulture Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 709,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Elisa tests - Cytokines Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 17.9.2012. 70.054,53 Službeni glasnik BiH 74/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Hematološka imunologija Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 17.9.2012. 189.606,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka repromaterijala za serološku i SSP metodu za potrebe Odsjeka za molekularnu imunogenetiku Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 14.2.2013. 76.986,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka repromaterijala za potrebe Odsjeka za molekularnu imunogenetiku i Centra za tkivnu tipizaciju Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 23.7.2012. 41.752,80 Službeni glasnik BiH 16/13
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - RPMI 1640 tečni medijum 1x konc. 100ml Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 57,14 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 12: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - GEentamicin reagens rastvor (10mg/ml) 10ml Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 48,74 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 14: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Kompletan tečni medijum za kultivaciju amniocita 1x konc. 100ml Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 15.300,00 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 17: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Kompletan tečni medijum za kultivaciju ćelija kostne srži 100 ml Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 1.800,10 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 18: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Kompletan medijum za kulturu i sinhronizaciju ćelija periferne krvi u sterilnim tubicama Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 600,05 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 19: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Kompletan medijum za kulturu i sinhronizaciju ćelija kostne srži u sterilnim tubicama Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 738,52 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 29: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagena POC PUUMALA IgM Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 3.247,50 Službeni glasnik BiH 34/13
Klinički centar Banja Luka Lot 30: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagena POC DOBRAVA-Hantaan IgM Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 24.4.2013. 3.247,50 Službeni glasnik BiH 34/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka repromaterijala za screening antitjela i PCR SSO metodu na aparatu Luminex Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 13.8.2013. 37.115,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Nabavka repromaterijala za serološku i SSP metodu Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 11.3.2014. 122.129,00 Službeni glasnik BiH 24/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Antitijela za manuelnu imunohistohemiju i pripadajući materijal za parafinske rezove 3 Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 23.4.2014. 80.571,52 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinički centar Banja Luka Lot 62: GENTAMICINreagens rastvor (10mg/ml) â 10ml Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 52,68 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 63: KOMPLETAN TEČNI MEDIJUM ZA KULTIVACIJU AMNIOCITA Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 16850,40 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 65: Kompletan tečni medijum za kultivaciju limfocita periferne krvi - 100 ml, Otvoreni Farma d.o.o. Sarajevo 30.4.2014. 2360,00 Službeni glasnik BiH 41/14