INFONET d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Oprema za akviziciju Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 28.10.2011. 10.012,86 Službeni glasnik BiH 94/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 3: Zaštitni uređaj - firewall Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 28.10.2011. 4.910,20 Službeni glasnik BiH 94/11
Centralna banka BiH Održavanje antivirusnog softvera Sophos na period od 3 godine Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 31.1.2012. 34.223,90 Službeni glasnik BiH 27/12
Opština Tuzla Lot 1: Nabavka usluga održavanja aplikativnog sofvera Matične evidencije za potrebe Službe za opću upravu i zajedničke poslove Pregovarački INFONET d.o.o. Tuzla 31.7.2012. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Tuzla Lot 2: Nabavka usluga održavanja aplikacije Katastar zemljišta za potrebe Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove Pregovarački INFONET d.o.o. Tuzla 31.7.2012. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 83/12
Opština Tuzla Lot 3: Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera Baza podataka poslovnih subjekata za potrebe Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Pregovarački INFONET d.o.o. Tuzla 31.7.2012. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Firewall i prateće komponente Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 29.10.2013. 49.068,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Server i storage za vizuelizaciju, UPS Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 27.1.2014. 65.181,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 4: Licence za Windows Server 2012 Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 25.10.2013. 2.529,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 1: Nabavka usluga održavanja softverskih modula Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 3.9.2013. 33.074,41 Službeni glasnik BiH 43/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 7: Nabavka licenci za sistem elektronske razmjene podataka Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 25.9.2014. 81.177,00 Službeni glasnik BiH 80/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Enterprise sistem za skladištenje podataka Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 16.10.2014. 40680,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Agencija za policijsku podršku BiH Lot 4 -Nabavka switch-eva za potrebe Granične policije BiH Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 31.12.2014. 9.400,00 SG 03/15
Ustavni sud BiH Lot 2 - Nabavka računara i laptopa Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 2.2.2015. 44.419,00 SG 13/15
Agencija za bankarstvo FBiH Lot 1 - Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 4.8.2015. 114.204,10 SG 68/15
Centralno grijanje d.d. Tuzla Usluge održavanja software-a infoERP i infoDMS Pregovarački INFONET d.o.o. Tuzla 17.8.2015. 22.526,40 SG 72/15
Centralna banka BiH Lot 2- Usluga održavanja Sophos antivirus licenci Otvoreni INFONET d.o.o. Tuzla 4.10.2015. 34.953,00 SG 87/15