Autocentar Beganović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Servisiranje i opravka putničkih vozila iz programa renault Clio i Kangoo (područje ZE-DO i SB kanton) Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 11.11.2011. 9.998,14 Službeni glasnik BiH 92/11
Opština Zenica Nabavka sanitetskog vozila - kombi Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 29.11.2011. 39.892,85 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Zenica Nabavka vatrogasnog vozila - kombi Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 29.11.2011. 47.288,80 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica Kamion sa nadogradnjom kiper tovarnog sanduka za prijevoz zemlje i rasutih tereta korisne nosivosti 3-3,5 tone (kom 1) Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 12.1.2012. 70.900,00 Službeni glasnik BiH 5/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Ugovor o isporuci putničkog kombi vozila za prevoz ljudi i tereta - 1 komad Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 24.08.2011. 44.147,70 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka putničkog kombija 1+8 vozila za potrebe JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Zavisno Društvo RMU Zenica d.o.o. - Zenica - ponovljeni postupak Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 9.7.2012. 34.967,98 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka dostavnog vozila za potrebe JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Zavisno Društvo RMU Zenica d.o.o. - Zenica-ponovljeni postupak Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 9.7.2012. 43.850,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Servisiranje i opravka vozila iz programa Renault Kangoo, Renault Clio i Dacia Pick Up Logan za potrebe ED Zenica Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 14.5.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Servisiranje i popravka vozila iz programa Renault Kangoo i Dacia Logan za potrebe ED Zenica Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 15.1.2015. 50.000,00 SG 08/15
JU Kantonalna bolnica Zenica Nabavka sanitetskog vozila u JU Kantonalna bolnica Zenica na osnovu Odluke Upravnog odbora JU KBZ broj 20/1-1-2827 od 23.03.2015. godine Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 12.8.2015. 57.890,00 SG 66/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1 - Nabavka putničkih specijalnih policijskih vozila za transport lica (policijsko – obilježeno) sa dodatnom opremom i doradama Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 22.9.2015. 102.816,00 SG 77/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 3 - Nabavka putničkih vozila za potrebe lokacija za izdavanje ličnih dokumenata (mobilne ekipe, dovoz pasoša) Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 22.9.2015. 66.442,00 SG 77/15
Dom zdravlja Zenica Nabavka terenskog putničkog vozila Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 25.9.2015. 27.000,00 SG 77/15
Dom zdravlja Zenica Lot 1- Nabavka dva sanitetska vozila Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 10.12.2015. 117.996,00 SG 97/15
Dom zdravlja Zenica Lot 2- Nabavka dva terenska putnička vozila Otvoreni Autocentar Beganović d.o.o. Zenica 10.12.2015. 54.000,00 SG 97/15