VS Spektal d.o.o.Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 4: Radovi u šumarstvu u odjelu 89 G.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 26.8.2011. 44.973,12 Službeni glasnik BiH 92/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 3: Radovi u šumarstvu u odjelu 84 G.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 12.5.2011. 178.148,63 Službeni glasnik BiH 92/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor odjel 91 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 30.12.2011. 56.092,24 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Prijedor odjel 92 P.J. Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 30.12.2011. 113.947,32 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 1.10.2012. 69.636,84 Službeni glasnik BiH 83/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 9.7.2012. 50.106,88 Službeni glasnik BiH 83/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 2.2.2013. 104.961,60 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 2.2.2013. 37.375,24 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 7.5.2013. 95.160,52 Službeni glasnik BiH 51/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova na poslovima iskorištavanja šuma Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 8.7.2013. 46.177,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje, iznos šds, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 5.5.2014. 62.271,52 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje, iznos šds, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 11.2.2014. 12.429,76 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu [G Prijedor Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 12.6.2014. 63.652,44 Službeni glasnik BiH 60/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja premosnica i stovarišta u odjelu 130 PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 12.6.2015. 55.340,47 SG 49/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa i izrada, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, uklanjanje panjeva sa G-140 izvaljenih stabala u šumskim kulturama predviđenim zs sanaciju na reonu Orahva odjel 56 odsjek c, odjel 57 odsjek d ina reonu Jablanica odjel 20 odjek c ŠU G. Podgradci Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 8.6.2015. 45.952,56 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8 - Slučajni užitci - Seča i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, a po proizvodno-finansijskom planu za 2015. godinu, Šumska uprava Oštra Luka odjel 19/2, 20, 28, 32, 33 P.J. Kumbaruša Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 30.6.2015. 9.005,18 SG 53/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10 - Sječa i izrada šds, primicanje i privlačenje oblovine, iznos prostornog drveta, izgradnja novih, čišćenje postojećih vlaka, izgradnja stovarišta po prizvodno-finansijskom planu za 2105. godinu, Šumska uprava Oštra Luka odjel 22 P.J. Kumbaruša Otvoreni VS Spektal d.o.o.Prijedor Prijedor 30.6.2015. 111.895,02 SG 53/15