RAUCHE MEDICAL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Perfuzori (10 kom) Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 27.792,30 Službeni glasnik BiH 92/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Elektrode za saturaciju Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 25.6.2012. 70.420,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Maske za anesteziju Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 18.691,22 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Adapteri i produžni setovi Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 173.392,81 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Sustav za kontinuirano praćenje tlaka i jednokratni SPO2 senzori Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 105.682,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Setovi protoka za elastomeričku pumpu, setovi za kateterizaciju cv i dijalizni kateter Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 359.090,50 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 10.563,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 106,40 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 20.368,60 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 1.935,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 48.164,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 3.125,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Medicinska sredstva XIII/2012 za operacionu salu za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 14.5.2013. 25.441,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Airway 1 Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 14,04 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Airway 2 Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 28,08 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Airway 3 Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 28,08 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Carlens CH 28 - lijevi Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Carlens CH 32 - lijevi Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 12: Carlens CH 35 - lijevi Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Carlens CH 35 - desni Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Carlens CH 37 - lijevi Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 15: Carlens CH 37 - desni Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.011,02 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: Carlens CH 39 - lijevi Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 17: Carlens CH 39 - desni Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.011,02 Službeni glasnik BiH 98/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Carlens CH 41 - lijevi Pregovarački RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 21.8.2013. 1.311,66 Službeni glasnik BiH 98/13