APOMEDICAL d.o.o., UNIFARM, BOSNALIJEK, MGM FARM, PHARMA MAAC, MEDIMPEX, FARMAVITA, KRAJINALIJEK, HERCEGOVINALIJEK, BOSNAFARM, SARAJEVOLIJEK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka Lijekova za liječenje sistemskih infekecija sistemski antiinfektivi iz Grupe J po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Otvoreni APOMEDICAL d.o.o., UNIFARM, BOSNALIJEK, MGM FARM, PHARMA MAAC, MEDIMPEX, FARMAVITA, KRAJINALIJEK, HERCEGOVINALIJEK, BOSNAFARM, SARAJEVOLIJEK Sarajevo, Lukavac, Sarajevo, Kakanj, Sarajevo, Vogošća, Vogošća, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo 8.11.2011. Službeni glasnik BiH 92/11