MICOM BH d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 10: Ručni DWDM tester, 2 kom. Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 22.178,00 Službeni glasnik BiH 3/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Komplet instrumenata za optička mjerenja 3 kom. Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.2.2011. 13.350,00 Službeni glasnik BiH 13/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Nabava uređaja za mjerenje otpora uzemljenja, uređaja za analizu kvalitete el. energije i instrumenata za potpuno testiranje električnih instalacija Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2011. 67.070,00 Službeni glasnik BiH 53/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać Lot 3: Isporuka termovizijske kamere Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.7.2011. 8.200,00 Službeni glasnik BiH 74/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka mašina za poliranje optičkih konektora sa setom alata Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2011. 41.000,00 Službeni glasnik BiH 3/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka alata za obradu optičkih kablova Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.12.2011. 8.110,00 Službeni glasnik BiH 3/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka instrumenata Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2011. 45.590,00 Službeni glasnik BiH 3/12
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 1: Nabavka pomoćne mjerne opreme za električne veličine i vrijeme i frekvenciju i opreme za laboratoriju za pritisak i vakuum Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.4.2012. 69.809,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Oprema za poliranje svjetlovodnih konektora Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2012. 21.300,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Alat za mrežnu infrastrukturu Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.8.2012. 8.260,00 Službeni glasnik BiH 68/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Nabavka opreme za laboratoriju za ispitivanje i uparivanje temperaturnih senzora, kompaktnih mjerila toplotne energije i opreme za laboratoriju za kalibraciju elemenata sistema mjerila toplotne energije većih protoka - JNR 16/2012 / Ponovljeni tender Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2012. 299.000,00 Službeni glasnik BiH 79/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Set instrumenata za optička mjerenja Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 7: Tragač podzemnih kablova i instalacija Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Institut za mjeriteljstvo BiH Nabavka laboratorijske mjerne opreme Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.3.2013. 214.270,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Uređaj za mjerenje kvaliteta električne energije Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 51.400,00 Službeni glasnik BiH 79/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Uređaj za ispitivanje odvodnika prenapona Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.9.2013. 37.880,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Oprema za rad sa optičkim kablovima Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.10.2013. 41.150,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava instrumenata za testiranje ADSL usluga Pregovarački MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.12.2013. 34.540,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka instrumenata za mjerenje i testiranje u IKT mrežama za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.3.2014. 43.915,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 1: Nabava alata i opreme za elektro održavanje Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.4.2014 43.380,00 Službeni glasnik BiH 39/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Instrumenti i oprema Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.8.2014. 78.050,00 Službeni glasnik BiH 71/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Ispitne MT kombinacije + zujalice Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.8.2014. 3.500,00 Službeni glasnik BiH 71/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 3: Instrument za mjerenje uzemljenja Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.8.2014. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JU Univerzitet u Tuzli Lot 3: Edukacioni moduli: solarni modul, modul cijevnog, pločastog i orebrenog izmjenjvača topline, modul za klimatizaciju, modul toplotne pumpe, modul za termalno zračenje, modul za ispitivanje slobodne i prinudne konvekcije i modul za hidrodinamička ispitivanja različitih tijela za Mašinski fakultet Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.9.2014. 5.890,00 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka registrirajućeg mjernog uređaja (prenosni analizator kvalitete električne energije) za potrebe ED Zenica Otvoreni MICOM BH d.o.o. Sarajevo Ilidža 26.10.2015. 39.990,00 SG 85/15