BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 21: Etimati Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 763,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 22: Fid sklopke Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 968,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 24: Automatski osigurači AC Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 4.842,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 48: Razvodni ormari Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 17.168,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 65: Sklopke DPX Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 3.084,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 79: Nisko naponski prekidači TS Plava Bolnica Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 7.445,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 83: Kompenzacije Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 4.675,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 85: Trafoi Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 3.445,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 86: Trafoi Bender Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 11.430,00 Službeni glasnik BiH 92/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 99: Sapa cijevi metalne Otvoreni BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka 1.11.2011. 720,00 Službeni glasnik BiH 92/11