WALD-PROJEKT d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Izrada šumskoprivredne osnove za ŠPP Sprečko Pregovarački WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 31.10.2011. 390.539,57 Službeni glasnik BiH 90/11
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Lot 3: Sukcesivna nabavka opreme za šumarstvo Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 31.1.2012. 92.170,09 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga na prikupljanju i obradi podataka na izradi šumskoprivredne osnove za ŠPP Konjuh Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 22.5.2012. 350.850,91 Službeni glasnik BiH 45/12
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka opreme za šumarstvo Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 8.5.2013. 79.018,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1- Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠPP Trnovsko, koje se odnosi na područje gospodarenja KJP Sarajevo šume, Sarajevo Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 29.12.2014. 296.449,40 SG 01/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2- Usluge izrade šumsko privredne osnove za ŠVPP Bistričko, kojese odnosi na područje gospodarenja KJP Sarajevo šume Sarajevo Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 29.12.2014. 97.105,98 SG 01/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Pripremne radnje, terenska snimanja i kancelarijski poslovi na izradi šumskoprivredne osnove. Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 10.3.2015. 120.601,74 SG 28/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Izrada šumskoprivredne osnove za ŠPP Vlaseničko Turalići. Pripremne radnje, terenska snimanja i izrada dokumenata. Otvoreni WALD-PROJEKT d.o.o. Bosanska Krupa 4.3.2015. 68.608,77 SG 28/15