Croauto d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 5: Servisiranja, popravke i održavanja vozila Konkurentski Croauto d.o.o. Mostar Mostar 22.8.2011. Službeni glasnik BiH 90/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Teretno motorno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim sandukom, 3 (tri) vozila Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 27.2.2012. 121.470,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Vlada HNK Lot 1: Tehnički pregled vozila u vlasništvu Vlade, ministarstava, drugih tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 4.1.2012. 2.229,38 Službeni glasnik BiH 40/12
Vlada HNK Lot 9: Popravke i servisiranje službenih vozila u vlasništvu Vlade, ministarstava, drugih tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 4.1.2012. 8.528,20 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 6: Servisiranje vozila marke Peugeot Pregovarački Croauto d.o.o. Mostar Mostar 20.8.2012. 20.106,17 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Teretno motorno vozilo, 1 vozilo Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 17.10.2012. 45.854,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje motornih vozila LADA za Proizvodnju električne energije za period od 24 mjeseca (vozila locirana na području HNŽ) Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 8.4.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava jednog teretnog motornog vozila ( minimalne zapremine motora 1900 ccm). Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 4.3.2014. 39.400,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Vlada HNK Lot 1: Tehnički pregled vozila u vlasništvu Vlade, ministarstava i drugih tijela županijske uprave, sudova, škola HNŽ/K Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 14.2.2014 2.436,76 Službeni glasnik BiH 28/14
Vlada HNK Lot 4: Održavanje službenih vozila: MERCEDES i dr. Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 14.2.2014 11.822,82 Službeni glasnik BiH 28/14
Vlada HNK Lot 5: Održavanje službenih vozila: PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FORD Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 14.2.2014 6.642,49 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Servisiranje i održavanje vozila za potrebe Distribucije električne energije LOT 7: Lada (vozila locirana na području HNŽ i ZHŽ) Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 26.2.2014. 23.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Grad Mostar Lot 2: Sanitetsko vozilo -2 vozila Otvoreni Croauto d.o.o. Mostar Mostar 20.8.2014. 98.258,00 Službeni glasnik BiH 73/14