STEP d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Semaforizacija raskrsnice cesta M16.2 i R439 u Gornjem Vakufu Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 19.10.2011. 52.610,26 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Željeznice FBiH Elektrifikacija dva kolosijeka u stanici Rajlovac teretna Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 29.12.2011. 206.941,90 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova na semaforizaciji raskrsnice ulica Urijan-Dedina - Put Mladih Muslimana (magistralna cesta M5) Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 25.6.2012. 56.736,50 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka, montaža i ugradnja opreme, instalacija i uređaja za osiugranje cestovnog prijelaza Kulovića put na industrijskoj pruzi Kakanj - Separacija za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo Zavisno Društvo RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 25.7.2012. 158.900,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Direkcija za puteve Sarajevo Održavanje, servisiranje i nabavka rezervnih dijelova imaterijala za centar daljinskog upravljanja, uređaje, opremu i kablovksu infrastrukturu semaforiziranih raskrsnica na području Kantona Sarajevo Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 8.3.2013. 299.998,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 2: Semaforizacija dvije raskrsnice cesta M 4 i R-474 u Jelahu Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 20.5.2013. 95.153,10 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Redovno održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama u Federaciji BiH za razdoblje 2013.-2017. Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 9.7.2013. 54.225,80 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Redovno održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama u Federaciji BiH za razdoblje 2013.-2017. Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 9.7.2013. 47.591,50 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Redovno održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama u Federaciji BiH za razdoblje 2013.-2017. Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 9.7.2013. 35.209,21 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Redovno održavanje javne rasvjete raskrižja, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u Federaciji BiH za razdoblje 2013.-2017. Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 24.7.2013. 130.003,62 Službeni glasnik BiH 68/13
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja Javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 24.2.2014. 103.078,10 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatni radovi: Redovno održavanje rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima i raskrižja na magistralnim cestama u Federaciji BiH, Lot 3 Pregovarački STEP d.d. Sarajevo 16.4.2014. 9.878,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka, isporuka i ugradnja potrebnog materijala za tekuće i investiciono održavanje i servisiranje signalnih uređaja, opreme i kablovske infrastrukture semaforskih raskrsnica u Kantonu Sarajevo, za period od 3 (tri) godine. Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 2.6.2014. 1.672.256,64 Službeni glasnik BiH 45/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Demontaža starih i ugradnja novih mjernih ormara Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 18.10.2014. 50.796,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, Općina Novo Sarajevo Otvoreni STEP d.d. Sarajevo 29.9.2014. 146.204,99 Službeni glasnik BiH 79/14
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Dopunski ugovor za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji Javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo Pregovarački STEP d.d. Sarajevo 21.11.2014. 6.671,50 Službeni glasnik BiH 94/14