Kemis SRS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Odvoz opasnog otpada Otvoreni Kemis SRS d.o.o. Šamac 18.10.2010. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 88/11