Mikro+Polo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Hemikalije za standardne metode Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 18.841,10 Službeni glasnik BiH 88/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 606,28 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 10: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 368,09 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 11: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 258,90 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 16: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 2.715,06 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 17: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 1.495,72 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 18: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 2.396,13 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 22: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 2.030,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 25: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 929,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 27: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 2.575,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 28: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.10.2011. 2.636,25 Službeni glasnik BiH 100/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 10: Potrošni laboratorijski pribor Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 11.12.2012. 1.165,00 Službeni glasnik BiH 105/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 1: Zaštitna sredstva za rad u laboratoriji Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 8.789,36 Službeni glasnik BiH 18/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 3: Laboratorijski sitni inventar i potrošni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 22.878,90 Službeni glasnik BiH 18/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Lot 4: Hemikalije Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 28.2.2013. 16.600,02 Službeni glasnik BiH 18/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 5: Primarni referentni materijal Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 2.581,70 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7: Standardi za internu validaciju 1 Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 140,04 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 10: Standardi za internu validaciju 4 Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 206,93 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 11: Titrivali Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 2.387,34 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: Hemikalije 2 Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 2.757,72 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 15: ION par reagensi I Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 18.3.2013. 13.901,24 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 17: ION par reagensi III Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 2.474,98 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 19: Hemikalije 4 Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 971,15 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 22: Standardni reagensi za kalibraciju Gonotec osmomat 030 (MBL) Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 5.3.2013. 787,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4: Hemikalije i standardi za tečnu hromatografiju Otvoreni Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo 6.8.2013. 2.669,59 Službeni glasnik BiH 73/13