Jokić Invest d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Ugljevik Lot 1: Izgradnja vodovoda u dijelu naselja Stari Ugljevik; Lot 2: - Izgradnja crpne stanice, potisnog cjevovoda i dovodnog voda od gradske vodovodne mreže u Ugljeviku do rezervoara za vodu u Tutnjevcu Otvoreni Jokić Invest d.o.o. Zvornik 19.10.2011. 296.266,28 Službeni glasnik BiH 88/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na dogradnji i rekonstrukciji upravne zgrade Š.U. U Bratuncu i ŠG Drina Srebrenica Otvoreni Jokić Invest d.o.o. Zvornik 20.10.2011. 184.569,92 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Ugljevik Lot 1: Dodatni radovi na vodovodu u tutnjevcu Pregovarački Jokić Invest d.o.o. Zvornik 19.3.2013. 15.435,21 Službeni glasnik BiH 26/13
Opština Ugljevik Lot 2: Dodatni radovi na vodovodu u Starom Ugljeviku Pregovarački Jokić Invest d.o.o. Zvornik 19.3.2013. 6.707,15 Službeni glasnik BiH 26/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na dogradnji kuhinje i magacina na postojeći restoran TE Otvoreni Jokić Invest d.o.o. Zvornik 4.4.2015. 267.155,51 SG 43/15