KTM - Brina d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za ceste ZHK Izrada tampona i asfaltiranje dionica Konjsko-Mučinovac i Masna Luka-Blidinje ukupne dužine 3.900,00 m Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 17.10.2011. 949.553,87 Službeni glasnik BiH 88/11
Uprava za ceste ZHK Lot 2: Izvanredno održavanje regionalnih cesta na području općine Ljubuški Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 5.9.2012. 372.628,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Uprava za ceste ZHK Lot 3: Izvanredno održavanje regionalnih cesta na području općine Posušje Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 5.9.2012. 358.110,00 Službeni glasnik BiH 81/12
Opština Široki Brijeg Izgradnja kanalizacijskog kolektora B - I faza Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 21.11.2012 791.474,92 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Izgradnja kabelske kanalizacije Mostar-ulica kralja Tomislava Pregovarački KTM - Brina d.o.o. Posušje 12.2.2013. 22.462,50 Službeni glasnik BiH 14/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Izgradnja optike do velikih korisnika Mostar II dionica Avenija Pregovarački KTM - Brina d.o.o. Posušje 14.3.2013. 15.410,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Ministarstvo prometa i veza HNK Lot 4: Izvođenje radova redovitog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-426 (Draževo-Hutovo-Ravno- gr. RS), R-427 (Stolac - Berkovići) i R-428 (Ravno-Zavala-gr. RH) Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 30.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Ministarstvo prometa i veza HNK Lot 5: Izvođenje radova redovitog (zimskog) održavanja reg. cesta R-426 (Draževo-Hutovo-Ravno), R-427 (Stolac-Berkovići) i R-428 (Ravno-Zavala-gr. RH) Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 30.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Ministarstvo prometa i veza HNK Lot 7: Izvođenje radova redovitog (ljetnog) održavanja regionalnih cesta R-418 (Ravno-Varvara-Prozor) i R-419 (Jablanica-Risovac) Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 30.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Opština Travnik Lot 16: Kalibunar-Ovčarevo Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 21.10.2013. 12.222,22 Službeni glasnik BiH 89/13
Opština Travnik Lot 19: Turbe I Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 21.10.2013. 11.965,81 Službeni glasnik BiH 89/13
Opština Travnik Lot 21: Paklarevo Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 21.10.2013. 3.504,27 Službeni glasnik BiH 89/13
Opština Travnik Lot 3: Zimsko održavanje cesta i ulica na području opštine Travnik -Zona Korićani-I prioritet, dionica Vitovlje-Korićani Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 28.11.2013. 24.145,29 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Travnik Lot 4: Zimsko održavanje cesta i ulica na području opštine Travnik - Zona Višnjevo sa prioritetima i dionicama navedenim u TD Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 28.11.2013. 20.299,14 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Travnik Lot 6: Zimsko održavanje cesta i ulica na području opštine Travnik - Zona Han Bila - Grahovčići Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 28.11.2013. 18.714,52 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Travnik Lot 7: Zimsko održavanje cesta i ulica na području opštine Travnik - Zona Vlahovići - Prići sa dionicama i prioritetima navedenim u TD Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 28.11.2013. 15.487,17 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Travnik Lot 8: Zimsko održavanje cesta i ulica na području opštine Travnik - Zona Pirota sa dioniocama i prioritetima navedenim u TD Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 28.11.2013. 19.649,57 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Travnik Lot 10: Zimsko održavanje cesta i ulica na području opštine Travnik - Zona Bruneji, II prioritet, dionica R413-Dedići i ulice u naselju Bruneji Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 28.11.2013. 9.145,29 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo prometa i veza HNK Izvođenje radova rekonstrukcije raskrižja Tromeđa Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 1.8.2013. 377.552,44 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Posušje Sanacija ceste Mukinje - Zbornjača, na području Rakitna općina Posu{je Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 14.3.2014. 427.113,56 Službeni glasnik BiH 8/14
CESTE d.d. Mostar Lot 1- Nabava i isporuka posipnog materijala za zimsko održavanje cesta, 200 t Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 12.12.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 3- Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje cesta, 333 t Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 12.12.2013. 5.994,00 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 4- Nabava posipnog materijala za zimsko održavanje cesta, 533 t Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 12.12.2013. 7.462,00 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 2- Nabava asfalta, 500 t Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 13.12.2013. 312,00 Službeni glasnik BiH 16/14
CESTE d.d. Mostar Lot 3- Nabava asfalta, 500 t Otvoreni KTM - Brina d.o.o. Posušje 13.12.2013. 331,00 Službeni glasnik BiH 16/14