Euro-Limun d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju Doboj Nabavka polovnog kamiona za potrebe prevoza šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, kao i drugih roba Konkurentski Euro-Limun d.o.o. Doboj 3.10.2011. 46.999,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Prevoz energetksih transformatora za potrebe Opertativnog područja Banja Luka Pregovarački Euro-Limun d.o.o. Doboj 3.8.2015. 18.988,20 SG 63/15