JZU RRC Fojnica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 3: Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida sa indikacijama upalnog i degenerativnog reumatizma, postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU RRC Fojnica Fojnica 9.7.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 4: Usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, postraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU RRC Fojnica Fojnica 9.7.2011. Službeni glasnik BiH 86/11