Bjesnica d.o.o. Han Pijesak

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa, izrada i izvoz šumskih drvnih sortimenata u odjeljenju 102 PJ Ratak Devetak u količini od 4790,93 m3 Pregovarački Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 9.9.2011. Službeni glasnik BiH 86/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjelu 32 P.J. Javor, na području Š.G. Visočnik Han Pijesak Otvoreni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 16.1.2012. 68.221,53 Službeni glasnik BiH 13/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi i izvozu ŠDS u odjelu 37 PJ Javor Otvoreni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 11.6.2012. 119.235,90 Službeni glasnik BiH 54/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi u šumarstvu, ŠG Visočnik Otvoreni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 11.9.2012. 236.549,38 Službeni glasnik BiH 74/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi,izradi i izvozu ŠDS u odjelu 110/1 PJ Ratak Devetak Ograničeni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 7.5.2013. 31.544,80 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi,izradi i izvozu ŠDS u odjelu 110/1 PJ Ratak Devetak Ograničeni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 7.5.2013. 30.394,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa, izrada i izvoz ŠDS u odjelu 35 PJ Ratak Devetak Otvoreni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 5.8.2013. 124.936,92 Službeni glasnik BiH 66/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 43/1 PJ Ratak Devetak Otvoreni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 18.11.2013. 124.962,27 Službeni glasnik BiH 93/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8- Radovi na sječi, izradi i izvozu ŠDS u odjelu 26 PJ Javor Otvoreni Bjesnica d.o.o. Han Pijesak Han Pijesak 13.2.2014. 123.189,41 Službeni glasnik BiH 14/14