BK-KOM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja doma kulture u MZ Maoča Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 3.10.2011. 136.097,09 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Završetak obnove srpske pravoslavne crkve u MZ Gornji Zvoik Kalajdžije Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 3.10.2011. 2.053,35 Službeni glasnik BiH 86/11
Vlada Brčko distrikta Lot 10: Ograđivanje romskog mezarja u MZ Islamovac Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 3.10.2011. 3.077,10 Službeni glasnik BiH 86/11
Brčko Distrikt BiH Nabavka radova na rekonstrukciji krova na objektu JU Druge OŠ- PŠ Grčica Otvoreni BK-KOM d.o.o. Brčko 11.12.2014. 79.743,40 Službeni glasnik BiH 101/14