ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 1: Usluge štampanja publikacija Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 18.10.2011. 36.018,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Centralna banka BiH Lot 2: Usluge pripreme publikacija za štampu Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 18.10.2011. 3.850,00 Službeni glasnik BiH 86/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2: Perforisani blokovi Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 31.1.2012. 14.316,93 Službeni glasnik BiH 27/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Knjige u tvrdom povezu Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 31.1.2012. 6.186,88 Službeni glasnik BiH 27/12
Univerzitet u Sarajevu Štamparske i knjigovezačke usluge Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 19.9.2013. 172.300,50 Službeni glasnik BiH 81/13
Agencija za statistiku BiH Štampanje publikacija i drugog štampanog materijala Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 8.9.2014. 13.018,20 Službeni glasnik BiH 73/14
Univerzitet u Sarajevu Nabavka štamparskih i knjigovezačkih usluga Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 2.10.2014. 131.340,48 Službeni glasnik BiH 80/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Nabavka listovnih obrazaca Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 5.12.2013. 4.395,24 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3: Nabavka knjiga u tvrdom povezu Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 5.12.2013. 5.731,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 3 - Nabavka tiskanica (brazaca, formulara, knjiga i dr) za sve buddžetske korisnike na području Srednjobosanskog kantona Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 7.1.2015. 118.013,00 SG 03/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - Nabavka listovnih obrazaca Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 27.7.2015. 5.033,75 SG 68/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 2 - Nabavka perforisanih blokova Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 27.7.2015. 13.270,00 SG 68/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3 - Nabavka knjiga u trvdom povezu Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 27.7.2015. 5.886,00 SG 68/15
Općinski sud u Sarajevu Sukcesivno pružanje usluga štampe biltena i različitih obrazaca u skladu sa potrebama UO. Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 3.9.2015. 120.000,00 SG 76/15
Univerzitet u Sarajevu Nabavka knjigovezačkih i usluga štampanja Otvoreni ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica 4.11.2015. 92.536,50 SG 87/15