Mega computer engineering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bijeljina Usluge održavanja informacionog sistema za matičnu službu i razvoj novih modula Pregovarački Mega computer engineering d.o.o. Beograd 4.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Grad Banja Luka Održavanje softvera za pisarnicu Pregovarački Mega computer engineering d.o.o. Beograd 30.12.2011. 14.230,92 Službeni glasnik BiH 7/12
Grad Banja Luka Održavanje softvera za matične evidencije Pregovarački Mega computer engineering d.o.o. Beograd 30.12.2011. 18.098,14 Službeni glasnik BiH 7/12
Opština Bijeljina Usluge održavanja i izrade novih funkcionalnosti postojećeg informacionog sistema za matičnu službu tokom 2012.godine Pregovarački Mega computer engineering d.o.o. Beograd 21.2.2012. 8.547,00 Službeni glasnik BiH 19/12
Brčko Distrikt BiH Izrada softvera za uvezivanje matičnih ureda u jedinstven sistem Vlade Brčko BiH Otvoreni Mega computer engineering d.o.o. Beograd 24.10.2013. 50.362,62 Službeni glasnik BiH 87/13
Grad Banja Luka Održavanje softvera za pisarnicu Pregovarački Mega computer engineering d.o.o. Beograd 13.2.2014. 7.115,46 Službeni glasnik BiH 14/14
Grad Banja Luka Održavanje softvera za pisarnicu Pregovarački Mega computer engineering d.o.o. Srbija 20.8.2015. 7.115,38 SG 74/15