Saraj inženjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija cesta TK Izrada glavnog projekta rekonstrukcije sjeverne gradske saobraćajnice na dionici: raskrsnica kod Muzičke škole - raskrsnica kod Tenisa Tuzla Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 64.709,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izrada glavnog projekta industrijskog kolosijeka Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 11.7.2012. 53.846,15 Službeni glasnik BiH 58/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izrada glavnog projekta uklapanja željezničke pruge Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 11.7.2012. 21.100,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 23.10.2012. 32.250,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Izrada investiciono tehničke dokumentacije Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 17.4.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
Brčko Distrikt BiH Projektovanje kolosjeka Brčko Novo-Luka Brčko Pregovarački Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 3.9.2013. 25.640,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje dodatne usluge - Izrada tehničke dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog i zimskog održavanja cesta na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 12.818,66 SG 08/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Optimizacija/izmjena Izvedbenog projekta željezničke infrastrukture i plana nivelacije terena unutar obuhvata regulacionog plana TE Tuzla za blok 7 Pregovarački Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 25.6.2015. 11.902,20 SG 53/15
Opština Tešanj Izrada glavnog projekta sekundarne i tercijarne mreže i kućnih priključaka-WATSAN FbiH Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 8.7.2015. 0,01 SG 59/15
Opština Novo Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za izgradnju separatne kanalizacije u dijelu ulice Emerika Bluma (od raskrsnice sa ul. Trnovska do raskrsnice sa ul. Splitska), podrazumijeva: Izradu idejnog projekta i izvedbenog projekta, a u skladu sa projektnim zadatkom koji je sastavni dio tenderske dokumentacije Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 10.8.2015. 1.870,00 SG 70/15