BISCOMMERCE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija RS Lot 3: Nabavka komunikacione opreme Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 7.10.2011. 11.352,40 Službeni glasnik BiH 84/11
Ministarstvo financija RS Lot 1-Nabavka računarske opreme: Radnastanica -WorkStation 8 komada i 50komada Radnih stanica - Desktop Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 26.2.2014. 78.604,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Ministarstvo financija RS Lot 2- Nabavka periferne opreme: Skener 2 komada, Faks 1 komad, Kolor printer 1 komad, laserski printer - standardni obim printanja 3 komada , Laserski printer za veći obim printanja 2 komada i lap-top 1 komad. Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 26.2.2014. 10.515,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka dokument skenera s modulima Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 10. 2. 2014. 28.881,92 Službeni glasnik BiH 18/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka 55 računara zadate konfiguracije Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 27.3.2014. 65.164,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Računari Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 13.10.2014. 25.146,54 Službeni glasnik BiH 83/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: UPS Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 13.10.2014. 6.433,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Štampači Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 13.10.2014. 14.949,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Ministarstvo finansija RS Lot 1: Za potrebe ministarstva finansija nabavka računarske, periferne i komunikacione opreme: Radne stanice komada 95 Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 17.10.2014. 122.930,02 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo finansija RS Lot 2: nabavka periferne opreme po slijedećoj specifikaciji : Laserski printeri - 5 komada; Skeneri - 2 komada; Multifunkcijski uređaj - 1 komad; Laptop - 3 komada; Faks aparat sa slušalicom - 1 komad; UPS - 3 komada i Fotoaparat - 1 komad Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 17.10.2014. 24.745,20 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavke računara kao proširenje inicijalnog ugovora br.S/M-404-726/14 od 20.08.2014. godine Pregovarački BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 2.3.2015. 6.264,00 SG 32/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Računari za potrebe Osnovnog suda u Prijedoru Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 15.5.2015. 14.430,00 SG 43/15
Grad Tuzla Lot 9 - Nabavka računarske opreme za potrebe Stručne službe Vijeća Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Tuzla 4.8.2015. 4.999,00 SG 64/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 2 - Nabavka RS 2 Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 26.980,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 3 - Nabavka RS 3 Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 31.8.2015. 21.550,00 SG 72/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 5- 13 setova KAMERA VIDEO Otvoreni BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 28.9.2015. 26.585,00 SG 81/15

BISCOMMERCE d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka sistema za podršku aplikacijama Otvoreni EASTCODE d.o.o. Banja Luka, BISCOMMERCE d.o.o. Banja Luka 9.7.2013. 677.884,00 Službeni glasnik BiH 55/13